Imprint

Upnext Technologies Sp. z o.o.
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warsaw

email: feedback@beaconcontrol.io

NIP (VAT ID): PL5252539600

REGON: 146 330 201
KRS 0000434919; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII, Wydział Gospodarczy KRS